Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

gångjärnsbeslag:  finns i olika dim. och modeller

Bildnamn kraftigt gångjärn

Specialgångjärn med dubbeltapp  vilket gör att beslaget ej kan glappa upp

spaklås spaklås

kraftiga beslag till grindar !

spaklås

grindbeslag grindbeslag

Kraftiga grindbeslag o gångjärn till 3,6 m grind

Grindbeslag i handsmitt järn . Överfallsregel o låsanordning Grindbeslag i handsmitt järn . Överfallsregel o låsanordning Grindbeslag i handsmitt järn . Överfallsregel o låsanordning Grindbeslag i handsmitt järn . Överfallsregel o låsanordning Grindbeslag i handsmitt järn . Överfallsregel o låsanordning Grindbeslag i handsmitt järn . Överfallsregel o låsanordning
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

överfallsregel:  används som låsmekanism. vid dubbelgrindar

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

grindbeslag: finns i olika modeller beroende på grindmodell

lås för enkelgrind lås för enkelgrind

spaklås :   mycket kraftigt lås för enkelgrind. Kan kompleteras med låskedja

nyhet !

handsmidda beslag

målade alt. Oljade

Smidda beslag Smidda beslag Smidda beslag Smidda beslag Smidda beslag Smitt grindbeslag samt markstopp

handsmitt grindbeslag slipat o oljat samt grindlås.

finns även i svartmålat