Tillverkning utav tapphål

text till renovering grind kommer senare

Renovering utav gammal pargrind i gran

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

den gamla ruttna delen samt den nytillverkade

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

De nytillverkade delarna innan de monterats

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

det nytillverkade hörnet monteras ihop med den gamla grinden

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

handsmidda skruv före montering

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

här monteras orginalbeslagen tillbaks på grinden

solgrind som rasat ihop! trätappar och lim ( lågpris )

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

grind som lämnats in för reparation

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

se och begrunda. Om jag hade en riktig tappgrind!

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn tappad och pluggad grind

En ny solgrind kommer till med kraftiga tappar som passar in i stämda

tapphål. För att låsa ihop dessa så andvänds  genomgående  plugg

samt fuktsäkert lim.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

nytillverkade solgrindar istället för att reparera gamla solgrindar gjorda med

träplugg infästningar till ram

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

ramverk i ek till dubbelgrindar

Ena hörnet är helt uppruttet så vi byter ut div.delar

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

s.k japansåg är en perfekt uppfinning. Här användesd en till att kapa av det gamla ämnet för att bytas ut.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

nytillverkade delar som skall ersätta de ruttna delarna

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

urfräst hål för att montera sk. dominobricka i.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

så här ser brickan samt lim ut

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

vid limmning går det åt flra tvingar

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

gamla beslag försöker man att återanvända

härligt med smidda beslag

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

muttrar som passar till de smidda skruvarna

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

grinden klar för att slipas ,spacklas samt målas

träplugg är nog bra! men inte till ramverk

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

om limmet släpper så ramlar grinden isär som stt plockepinn!

varning för hunden skall istället vara varning för pluggrindar!

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

När ramen runt omkring gått isär så blir de inre ribborna lösa och liknar

ett plockepinn !

 

Ingen rep, utav lågpris, Vi gör nya med tappar och plugg

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Exakta vinklar och dim. gör att grinden ger ett gott intryck.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

stag infästes alltid i utstämda tapphål med rätt vinklar