Sågverk

Sågverket består utav en stockbandsåg utav fabrikat Pilous 950 med transportör

 • möjlighet att såga stockar upp till 1 m i diameter
 • såglängd upp till 7 m långa stockar
 • bandsågbladet ger betydligt mindre sågsnitt än klingsågverk
 • i sågverksbyggnaden finns även andra sorters sågar samt 4-kutterhyvel
 • lagerbyggnad på 600 kvadratmeter full med sågad ek o alm i olika dim.
 • mindre virkestork finns för att torka ner virke till ca.6-8 % fukt.
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn sågverk
 • Maskiner vid sågverket ! 
 • bandsågverk
 • sågstation
 • 6 - kutterhyvel
 • dim.hyvel. Weinig cube
 • kantverk

 

70 cm lärkstock sågas

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn lastning utav stock

En stor timmerstock utav sibirisk lärk skall sågas

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn lärkstock

lärkstock ca. 70 cm i diameter och 4,5 m lång.

Den är tung!

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn lastning utav stock

Nu körs den in till sågen

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn in på sågbädden

Det gäller att vara försiktig när man skall placera stocken på sågen

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn stock på sågbädd

Nu gäller det att rikta in stocken samt räkna ut vad man skall såga fram

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn bild från manöverpanel

Alla inställningar görs med hydraulik samt elmotorer

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn vy över såghall

Då var det bara att sätta igång.

 

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn slipmaskin

Med bandsågblad är det viktigt att de är välslipade och skränkta!

Slipmaskinen går samtidigt som jag sågar!

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn sågade plankor

Jag har valt att såga 3" ( 75 cm tjocka plankor ) vilket gör att de väger en del

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn lastmaskinen gör nytta

Som hjälp att hantera virket har jag en liten lastmaskin

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn stocken skivas ner

Stocken  fäst för ett nytt sågsnitt

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn virkesutbyte ur 1 st. stock

Utav denna stock fick jag ut 7 st 3" plankor + några mindre brädor

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn sågverket

Såghuset är utrustat med bra belysning så att såga vid mörkt väder ute är inga problem

 • Snickeriet är inhyst i ett f.d hönshus byggt  2005
 • Viss tillbyggnad  utfördes 2009
 • Maskinparken  är utformad för att kunna bearbeta hårda träslag som ek och alm m.m.
 •  
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn limning utav trappdel
bild på del utav eklager bild på del utav eklager bild på del utav eklager bild på del utav eklager bild på del utav eklager timmerlager

Snickeri

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn snickeriet
 • Maskiner i snickeriet !
 • bordsfräs
 • multifräs
 • stämborrmaskin
 • slipmaskin
 • stor såg
 • rikthyvel
 • planhyvel
 • bandsåg
 • pelarborrmaskin
 • monteringsavd. för trädetaljer
 • 
snickeriet snickeriet snickeriet snickeriet snickeriet snickeriet
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn ekgrind slutmontering beslag

Bild från snickeriet:  Här borras hål för beslag till gånjärn med spec.jigg o maskin.

bordsfräs bordsfräs bordsfräs bordsfräs bordsfräs bordsfräs Hofmann

Kraftig bordsfräs för tunga fräsarbeten

Här tillverkar vi de ultimata växthusen ! Här tillverkar vi de ultimata växthusen ! Här tillverkar vi de ultimata växthusen ! Här tillverkar vi de ultimata växthusen ! Här tillverkar vi de ultimata växthusen ! Det ultimata växthuset i ekkonstruktion
Tillverkning utav växthus i snickeriet Tillverkning utav växthus i snickeriet Tillverkning utav växthus i snickeriet Tillverkning utav växthus i snickeriet Tillverkning utav växthus i snickeriet Tillverkning utav växthus i snickeriet
Oljade takstolar i ek Oljade takstolar i ek Oljade takstolar i ek Oljade takstolar i ek Oljade takstolar i ek Oljade takstolar i ek
 • dragkniv används för att forma sidorna
 • de s.k vankanterna ger mkt. mjuka linjer
 • vid slutfinisch används detta verktyg
 • bänkskivan i ek börjar ta form
 • nu återstår bara slipning
lärkstock lärkstock lärkstock lärkstock lärkstock lärkstock

lärkstock med sin röda kärna.  Den röda kärnan är den som motstår fukt

och förhindrar röta.

ekstock ekstock ekstock ekstock ekstock Här sågas 6,5 m ekstock 8-kantig
ekstock ekstock ekstock ekstock ekstock stocken färdig för leverans