grantimmer för legosågning

grantimmer grantimmer grantimmer grantimmer grantimmer grantimmer

Lärkstock ca. 50 år   se. rödkärnan

lärkstock lärkstock lärkstock lärkstock lärkstock lärkstock 50 årig
Teakstock Teakstock Teakstock Teakstock Teakstock Teakstock som sågas

talltimmer för legosågning

talltimmer  kärnfura talltimmer  kärnfura talltimmer  kärnfura talltimmer  kärnfura talltimmer  kärnfura talltimmer

talltimmer med fin rödkärna

kärnfura kärnfura kärnfura kärnfura kärnfura kärnfura 200 årig rotstock
Teakstock Teakstock Teakstock Teakstock Teakstock Teakstock sågas upp till bräder
teakstock teakstock teakstock teakstock teakstock Här börjar "guldet" ta form