Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn skovbostaket
  • Skovbostaket passar lika bra som staket eller insynskydd alt.vindskydd
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn 1,6 m högt staket utav mod. Dala/skovbo
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext
spalje spalje spalje spalje spalje spalje i lärk
  • Skovbostaket : 
  • Ett mycket vackert staket som smälter in i miljön.
  • Byggs utav imp. stolpar som har urfrästa spår för att lägga ner de horisontellt
  • liggande slanorna.Dessa går att få runda alt.runda med kantsågade sidor.
  • Höjd kan justeras.  Kommer att  kunnas best. i ekträ under 2012

Det nybyggda uterummet kompletteras med ett skovbostaket för att rama in soldäcket

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext