Ekgrind mod.Stockholm Ekgrind mod.Stockholm Ekgrind mod.Stockholm Ekgrind mod.Stockholm Ekgrind mod.Stockholm Ekgrind mod. Stockholm
Ekgrind i dubbelgribdsutförande Ekgrind i dubbelgribdsutförande Ekgrind i dubbelgribdsutförande Ekgrind i dubbelgribdsutförande Ekgrind i dubbelgribdsutförande Ekgrindar tillverkade o lev. till kund
bild nr, 200 bild nr, 200 bild nr, 200 bild nr, 200 bild nr, 200 trädgårdsgrind dubbel 1,5 m ek

Trädgårdsgrind i ek

dubbelgrind 2x75cm    1,5 m hög   

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Denna grind är  byggd utav tunna tiljor vilket ger ett smäckert utseende!

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ramverk till grind.  Kundbeställning.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

ekgrind byggd  i tunn dim. för att passa till flätverksstaket

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Här kan man se minidymlingarna som låser fast tappen i tapphålet

ekgrind enkel modell ekgrind enkel modell

Ekgrind utav enklare modell  vagnsbult samt pluggad

ekgrind ekgrind ekgrind ekgrind ekgrind ekgrind behl. med båtsmörja

Gårdsgrind  i ek  behl. med båtsmörja

Ekonomigrind i ek Ekonomigrind i ek Ekonomigrind i ek Ekonomigrind i ek Ekonomigrind i ek Ekonomigrind byggd av ekvirke
Solgrindar i ek Solgrindar i ek Solgrindar i ek Solgrindar i ek Solgrindar i ek Solgrindar i ek nyligen oljade o nu skall monteras rostfria solpinnar på
ekonomigrind extra lång ekonomigrind extra lång ekonomigrind extra lång ekonomigrind extra lång ekonomigrind extra lång ekonomigrind extra lång
 • Grindryggen har fått sin form
 • Detaljer för montage
 • Ekdetaljer som ska bilda ramen i grindbladen
 • Bild på olika ekdetaljer
 • Sammanfogning utav alla detaljer tar sin tid
 • Ytbehandling med båtsmörja ( linolja,tjära o terpentin)
 • Montage utav spec.tillverkase beslag
 • En exklusiv dubbelgrind som kommer att pryda uppfarten i många år.
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ekgrind som skyddar trädgårdslandet från det vilda!

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Helt utan skruv o spik.  Endast ekplugg som håller ihop delarna

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn specialfräsning på grind

Ekramen gjord med tapp och dymmling

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

exklusiva ekgrindar i både täta och öppna modeller kan tillverkas!

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

de svängda ryggarna gör att grinden får ett mycket mjukt utseende

ekgrind modell självstängande ekgrind modell självstängande

självstängande ekgrind behandlad med tjära,olja o terpentin.

ekgrindar ekgrindar ekgrindar ekgrindar ekgrindar ekgrindar

Exklusiva gårdsgrindar behl. samt obehl.

Ekonomigrindar 3,0 m i ek Ekonomigrindar 3,0 m i ek Ekonomigrindar 3,0 m i ek Ekonomigrindar 3,0 m i ek Ekonomigrindar 3,0 m i ek Ekonomigrindar i ek
Solgrind i ek med rostfria srålar Solgrind i ek med rostfria srålar Solgrind i ek med rostfria srålar Solgrind i ek med rostfria srålar Solgrind i ek med rostfria srålar Solgrindar i ek med rostfria strålar samt behandlade med bryggsmörja