Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext
  1. Trädgårdsgrind i ek.
  2. mått. 2x 75 cm   1,5 m hög
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext
  1. Gårdsgrind i gran
  2. mått  2 x 1,5 m   1.1 m hög
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ramverk till 2 st. dubbelgrindar i ek

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Ramverk till ekgrind.  kundbeställd!

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

dubbelgind 2x 1,75 m  gran oljad

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

2 st 3,5 m grindar monterade som en dubbelgrind, lev. vitmålde

dubbelgrind i tryckimp.virke dubbelgrind i tryckimp.virke dubbelgrind i tryckimp.virke dubbelgrind i tryckimp.virke dubbelgrind i tryckimp.virke trädgårdsgrind

dubbelgrind i tryckimp.virke      2x 1,45 m

specialbeställd grind specialbeställd grind specialbeställd grind specialbeställd grind specialbeställd grind specialbeställd grind 3,7m lång

gårdsgrind  3,7 m lång

behandlad med tjära ,olja, o terpentin

gårdsgrind 3,6 m gårdsgrind 3,6 m

gårdsgrind :  3,6 m lång i gran  behandlad med båtsmörja

ekstolpar :   150 x 150 mm   kolade i botten

ekgrind enkel modell ekgrind enkel modell ekgrind enkel modell ekgrind enkel modell ekgrind enkel modell ekgrind enkel modell

Ekgrind :  enkel modell utav trädgårdsgrind.  monterad med rostfria vagnsbult o ekplugg

Ekonomigrind i ek Ekonomigrind i ek Ekonomigrind i ek Ekonomigrind i ek Ekonomigrind i ek Ekonomigrind byggd i ekvirke
Bildnamn Bildtext
  1. Solgrind i gran
  2. mått  1,2 m bred  höjd
Bildnamn Bildtext
  1. solgrind i gran
  2. mått  2 x 1,2 m bred
solgrind solgrind solgrind solgrind solgrind måttbeställd solgrind

måttbeställd solgrind i gran  . lev. obehandlad för att målas vit utav kund

Bildnamn Bildtext
  1. Gårdsgrind i oljad/pigmenterad kulör
  2. mått 2 x 1,5 m höjd
Bildnamn Bildtext

grind i gran

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

ekgrind:  enkel modell

Bildnamn Bildtext

Ekgrind :   dubbelgrind i tät hög modell

grindar i gran . 5 alt, 6 horisontella ribbor grindar i gran . 5 alt, 6 horisontella ribbor grindar i gran . 5 alt, 6 horisontella ribbor grindar i gran . 5 alt, 6 horisontella ribbor grindar i gran . 5 alt, 6 horisontella ribbor grangrindar 5 alt. 6 ribbor horisontellt

Grindar i gran.  Oljade/träskyddsmålade

trädgårdsgrind trädgårdsgrind trädgårdsgrind trädgårdsgrind trädgårdsgrind trädgårdsgrind dubbel vitmålad

Trädgårdsgrind i gammal stil.

Dubbelgrind med beslag

gårdsgrind + självstängande grind gårdsgrind + självstängande grind gårdsgrind + självstängande grind gårdsgrind + självstängande grind gårdsgrind + självstängande grind gårdsgrind + självstängande grind

gårdsgrind och gånggrind ( självstängande )

ekgrind ekgrind ekgrind ekgrind ekgrind ekgrind

montage utav ekgrind

Gårdsgrindar i ek Gårdsgrindar i ek Gårdsgrindar i ek Gårdsgrindar i ek Gårdsgrindar i ek Gårdsgrindar i ek o oljade