Ekbalk i tak

Ekbalk i tak

En ekbalk i taket

Miljön i hemmet är viktig.

Här är en monterad ekbalk monterad i taket samt ekbalkar stående.

Balken är bärande o dim. därefter. Mkt. Hyvlande o slipande för att få fram

2015-12-21 23:36